Kolejny krok w kierunku badań przedklinicznych PB002 AptaPheresis


Mamy w zwyczaju co jakiś czas sprawdzać obserwowane przez nas spółki w Bazię Konkurencyjności. Jest to miejsce, w którym wszystkie podmioty korzystające ze środków unijnych są zobowiązane publikować ogłoszenia przetargowe. Tym razem ciekawe ogłoszenie zostało opublikowane przez Pure Biologics.Możemy w nim przeczytać, że jest to „Usługa badawcza polegająca na wyznaczeniu utrzymania się dawki ludzkiego, rekombinowanego, monoklonalnego przeciwciała w krwiobiegu królika”, poniżej widnieje numer zapytania ofertowego, czyli PB002/01/2021 oraz w samym zapytaniu ofertowym umieszczono tytuł projektu: „Rozwój pierwszego w klasie terapeutycznego wyrobu medycznego do stosowania w leczeniu autoimmunologicznej choroby neurodegeneracyjnej”. Sugeruje to, że mamy do czynienia z najbardziej zaawansowanym projektem terapeutycznym PB002 AptaPheresis. Więcej wyjaśnia lektura raportu za III kw, przy opisie tego projektu możemy przeczytać:

W etapie 4 projektu, Spółka zamierza zaangażować Podwykonawców, którzy przeprowadzą szereg niezbędnych badań przedklinicznych (na zwierzętach) w zakresie oceny bezpieczeństwa i skuteczności prototypu biomolekularnego filtra aptamerowego. Warunkiem do przeprowadzenia badań przedklinicznych na modelu zwierzęcym jest wykonanie w pierwszej kolejności testów toksykologicznych oraz toksykokinetycznych modelowego patogennego przeciwciała anty-AQP4, żeby określić podstawowe warunki przeprowadzenia właściwego eksperymentu wychwytywania tego przeciwciała przez filtr zawierający aptamery.

Są to dość ciekawe informacje świadczące o tym, że projekt AptaPheresis coraz bardziej zbliża się do badań przedklinicznych.

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności można znaleźć pod następującym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26706

Michał WachowiakCzytaj więcej: