Artykuły

Niestety, w III kwartale również nie udało się spółce powrócić do zakładanej w poprzednich kwartałach dynamiki min. 70% wzrostu przychodów. Sprzedaż wyniosła 7,7 mln zł, co stanowi wzrost o 31% względem analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Wczoraj Bioceltix komunikatem poinformował o statusie realizacji pilotażowego badania klinicznego produktu BCX-CM-AD przeznaczonego do leczenia atopowego zapalenia skóry u psów.

Pierwszą zagraniczną spółką, którą postanowiliśmy opisać jest InMode notowana na amerykańskim NASDAQu. To izraelski podmiot produkujący urządzenia przeznaczone do medycyny estetycznej, korzystający z szeregu opatentowanych przez siebie rozwiązań.

Bioceltix planuje emisję nie więcej niż 152 143 nowych akcji. Dodatkowo 7 listopada spółka poinformowała o zakończeniu badania fazy bezpieczeństwa TAS dla kandydata na produkt leczniczy BCX-EM stosowanego w leczeniu zapalenia stawów u koni.

4 listopada ukazał się raport kwartalny Bioceltix za III kw. 2022r. Przejrzeliśmy go dokładnie, nie znaleźliśmy nic co wzbudziło by nasze wątpliwości. Natomiast wcześniej, 2 listopada został opublikowany komunikat „Status realizacji zleconego weterynaryjnego badania klinicznego ukierunkowanego na potwierdzenie skuteczności produktu BCX-CM-J przeznaczonego do leczenia zmian zwyrodnieniowych stawów u psów”

Wielu polskich przedsiębiorców od dłuższego czasu żyło jedną z najważniejszych dla siebie kwestii kosztowych – cenami prądu. Wiemy, że niektóre z przedsiębiorstw otrzymywały oferty z cenami na kolejny rok dziesięciokrotnie i więcej wyższe w odniesieniu do stawek, które do tej pory płaciły. 27 października sejm uchwalił ustawę „o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku”.

Noctiluca w ostatnim czasie uczestniczyła w kilku webinarach wraz sesjami Q&A, które z zainteresowaniem wysłuchaliśmy. 24 października ukazał się komunikat o zawarciu umowy NDA z jedną z największych amerykańskich korporacji, a 13 października o umowie pożyczki od firmy Synthex Technologies na 4 mln zł.

Inwestowanie w aktywa zagraniczne dla osób, które rozliczają się w walcie innej niż waluta notowania danego instrumentu wiąże się z dodatkowym ryzykiem walutowym. Myślimy, że każdy inwestor interesujący się rynkami zagranicznymi jest tego w mniejszym lub większym stopniu świadomy.

Akcjonariusze Bioceltix’a zapewne czekają na wyniki badań, zdając sobie sprawę, że są one kluczowe dla spółki. Jak wszyscy wiemy, w badaniach jest trzech kandydatów na produkty lecznicze.

Pierwszym krokiem do zakupu jakiegokolwiek aktywa jest, oczywiście, wybór broker i właśnie temu zagadnieniu poświęcimy ten artykuł. Na samym początku musimy zaznaczyć, że nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to, który broker jest najlepszy. Każdy ma inne potrzeby i inną sytuację.