Artykuły

Pure Biologics zawarł umowę o współpracy z holenderską spółką Relitech Besloten Vennootschap dostawcą technologii medycznych. Przedmiotem umowy jest rozwój opartego na aptamerach urządzenia medycznego służącego usuwaniu toksyn z krwi pacjentów z przewlekłą chorobą nerek oraz ryzykiem rozwoju chorób układu krążenia i poddawanych hemodializie.

W lutym br. Bioceltix poinformował o aktualizacji strategii rozwoju na lata 2022-2024. Następnie wydarzyło się kilka bardzo niekorzystnych zdarzeń, które w oczywisty sposób uniemożliwiły realizacje strategii w pełnym wymiarze.

2021 rok był wyjątkowo udany dla spółki, natomiast dane przekazane w raporcie za I kwartał już nie napawają optymizmem. Przychody ze sprzedaży wzrosły zaledwie o 21% rok do roku.

Ukazał się raport Pure Biologics za I kw 2022r. Nas, w każdym raporcie, najbardziej oczywiście interesuje postęp prac w każdym z projektów. Opisy są robione bardzo dokładnie i każdy inwestor może się dokładnie zapoznać z ich przebiegiem.

Najważniejsze informacje na temat działalności spółki zostały zawarte w liście zarządu. W dalszej części raportu możemy przeczytać, że środki pieniężne spółki to 4,8 mln zł.

W tym roku DataWalk przebił i to znacznie zakładany przez zarząd minimalny plan rozwoju (70% wzrostu przychodów). Przychód ze sprzedaży wyniósł 30,78 mln zł i był wyższy o 96% względem roku ubiegłego.

W opublikowanym raporcie nie ma zbyt wielu nowości. O większości kwestii już wcześniej pisaliśmy, a spółka mówiła i komunikowała. Tutaj chcielibyśmy podać kilka suchych liczb, przedstawiających sytuację finansową.

Ukazał się raport roczny Pure Biologics za 2021r. Tydzień później prezes dał wywiad dla portalu Strefa Inwestorów, gdzie podsumował ubiegły rok i opowiedział o planach spółki na rok bieżący.

25 marca Pure Biologics zawarł umowę z amerykańską firmą badawczą The Jackson Laboratory na wykonanie pilotażowego badania przedklinicznego w projekcie PB004.

Sylwia Jaśkiewicz z Domu Maklerskiego BOŚ obniżyła ceny docelowe 3 spółek biotechnologicznych m.in. Pure Biologics. W aktualizacji rekomendacji cena Pure Biologics została skorygowana ze 143,9 do 96,9 zł, Poltregu ze 133,1 do 112,2 zł, a Celon Pharmy z 50,9 do 36,4 zł.