Artykuły

Pure Biologics opublikował raport półroczny za pierwszą połowę 2021r. Zwróciliśmy uwagę na kilka ciekawszych punktów.

Ukazał się raport analityczny spółki DataWalk. Został on wykonany przez zespół analityków Domu Maklerskiego BOŚ w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Wycena akcji w horyzoncie 12 m-cy została określona na 280 zł (wobec kursu z dnia wydania 203 zł).

Głównym celem badania na myszach z wszczepionym ludzkim układem odpornościowym była ocena bezpieczeństwa, a drugorzędowym celem było monitorowanie symptomów odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko guzom nowotworowym.

Największym błędem inwestora lub trader’a jest postrzeganie zagrania lub inwestycji w kategoriach pieniędzy – straciłem, a mogłem zarobić/ zarobiłem mniej, a mogłem więcej itd.

Każdego dnia zajmujemy się zagadnieniami makro (w tym również najbardziej znaną ostatnio chorobą), ponieważ wpływa to bezpośrednio na rynek i jego otoczenie. Jednocześnie, co wielokrotnie podkreślaliśmy, każda analiza jest na tyle wiarygodna, jak prawdziwe są użyte do niej dane.

W dniu 30.06.2021r odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki DataWalk. Obecnych było tylko kilku przedstawicieli funduszy i kilku inwestorów indywidualnych, a szkoda, bo to naszych zdaniem znakomita okazja do zadania dowolnych pytań zarządowi i w żaden sposób nie zastąpią tego konferencje on-line.

Spółka zakończyła pomyślnie projekt MAGBBRIS PB008. Był to projekt partnerski prowadzony przez ośrodki naukowe z pięciu krajów, w tym również Pure Biologics.

Byliśmy obecni na ostatnim Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Pure Biologics, które odbyło się 21 czerwca 2021r.

Od dawna systematycznie obserwujemy DataWalk i musimy przyznać, że działania spółki bardzo nam się podobają. Zaczynając od tego, że nieznana kilka lat temu firma z Europy Środowo-Wschodniej, z sukcesem, przekonała ludzi z agencji wywiadowczych oraz najważniejszych ministerstw USA, aby wrzucili swoje ściśle tajne dane do ich systemu.

Dr Pieter Spee – biolog medyczny i menadżer z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach biofarmaceutycznych, został powołany na stanowisko dyrektora naukowego w Pure Biologics.