Artykuły

3 stycznia ukazała się komunikat informujący, że Bioceltix otrzymał roboczą wersję raportu z badania TAS – Target Animal Safety (faza bezpieczeństwa).

Portfolio produktów i2 należących do IBM zostało przejęte przez Harris Computer. N. Harris Computer Corporation to firma zajmujące się nabywanie różnego rodzaju oprogramowanie i zarządzania nim.

2021 był zwariowanym rokiem. Pandemia, inflacja osiągająca najwyższe od wielu lat poziomy, dodatkowo geopolityka jako pokłosie zmiennych i często sprzecznych ze sobą interesów. Wielu inwestorów zastanawia się jak w tym się wszystkim odnaleźć.

Pure Biologics opublikował raport za III kw. 2021r. Opisujemy kilka rzeczy, na które zwróciliśmy uwagę.

8 listopada Bioceltix zadebiutował na alternatywnym rynku NewConnect. Debiut można zaliczyć do zdecydowanie udanych, bo pierwsza sesja zakończyła się 70% wzrostem kursu. Jednak od czasu emisji minęło aż 7 miesięcy, a w tym czasie w spółce działo się bardzo wiele.

Pierwsza połowa 2021 roku była rekordowa pod względem sprzedaży, spółka wykazała 14,09 mln zł przychodu. Jest to imponujący wzrost na poziomie 175% względem zeszłego roku. Jednak warto zauważyć, że większość tej kwoty (12,05 mln zł) zostało wygenerowane przez polską spółkę DataWalk S.A., a nie spółkę zależną DataWalk Inc. sprzedającą na rynku amerykańskim.

W czasie pisania tego teksu kurs Pure Biologics zaczął ocierać się o 90 zł, co dla wielu osób jest niepokojące, a w połączeniu z utrzymującą się od 1,5 roku konsolidacją ceny akcji w zakresie 75-135 z psychologicznego punktu widzenia bardzo trudne do wytrzymania. Spróbowaliśmy podsumować wszystko o spółce na podstawie posiadanej przez nas wiedzy.

Pure Biologics opublikował raport półroczny za pierwszą połowę 2021r. Zwróciliśmy uwagę na kilka ciekawszych punktów.

Ukazał się raport analityczny spółki DataWalk. Został on wykonany przez zespół analityków Domu Maklerskiego BOŚ w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Wycena akcji w horyzoncie 12 m-cy została określona na 280 zł (wobec kursu z dnia wydania 203 zł).

Głównym celem badania na myszach z wszczepionym ludzkim układem odpornościowym była ocena bezpieczeństwa, a drugorzędowym celem było monitorowanie symptomów odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko guzom nowotworowym.