Artykuły

Spółka Bioceltix S.A. jest w trakcie procesu IPO, szykuje się do wejścia na rynek Newconnect, a pierwsze notowania akcji nastąpią w II-III kwartale bieżącego roku. Ze względu na powyższe przedstawiamy całościową analizę tej spółki biotechnologicznej.

Jakiś czas temu pisaliśmy, że w Bazie Konkurencyjności zostało opublikowane ogłoszenie na „Usługę badawcza polegająca na wyznaczeniu utrzymania się dawki ludzkiego, rekombinowanego, monoklonalnego przeciwciała w krwiobiegu królika”. Jeśli przetarg został rozstrzygnięty, mamy nadzieję, że za krótki czas powinien się ukazać komunikat o podpisaniu umowy, a następnie o rozpoczęciu badań przedklinicznych, na co czeka wielu inwestorów.

W zeszłym tygodniu ukazała się bardzo ciekawa informacja dotycząca współpracy dwóch bezpośrednich konkurentów DataWalk. IBM oraz Palantir Technologies pracują nad nowym rozwiązaniem, które połączy zalety ich dotychczasowych produktów.

8 lutego 2021 roku Europejski Urząd Patentowy udzielił patentu Pure Biologics dotyczącego podstaw działania platformy technologicznej PureApta, wykorzystującej modyfikowane aptamery. W szczególności obejmuje on modyfikacje chemiczne oraz metody ich wprowadzania do aptamerów, a także konstrukcję bibliotek modyfikowanych sekwencji oraz ich użycie do selekcji in vitro cząsteczek aptamerów o potencjale terapeutycznym i diagnostycznym.

W ostatnim czasie DataWalk pozyskała dwie bardzo doświadczone osoby do swojego zespołu. Pierwsza z nich to Chuck Izzo, który wspomoże działania na terenie USA na stanowisku Account Executive. Przepracował on dwanaście lat w konkurencyjnym i2, ponadto posiada bogate doświadczenie w pracy z klientami federalnymi.

Pure Biologics realizuje program motywacyjny. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że nie jest on finansowany z emisji akcji, a Akcjonariusze Założyciele przeznaczyli część swoich udziałów na ten cel. Technicznie jest to sprzedaż akcji po cenie nominalnej, czyli 0,1 zł.

Rozpoczynamy obserwację nowej spółki Bioceltix S.A. Spółka w chwili obecnej nie jest spółką publiczna, debiut na New Connect planowany jest w II kw. 2021r. Na początek chcielibyśmy zamieścić ogólny opis, potencjał oraz ryzyka. Później będziemy systematycznie publikować szczegółowe analizy.

Mamy w zwyczaju co jakiś czas sprawdzać obserwowane przez nas spółki w Bazię Konkurencyjności. Jest to miejsce, w którym wszystkie podmioty korzystające ze środków unijnych są zobowiązane publikować ogłoszenia przetargowe. Tym razem ciekawe ogłoszenie zostało opublikowane przez Pure Biologics.

2020 rok był zdecydowanie wyjątkowy dla polskiej giełdy. Mieszanka dużej zmienności i niskich stóp procentowych przyciągnęła wielu nowych inwestorów. Szacuje się, że w zeszłym roku zostało otwartych około 100 tys. nowych rachunków maklerskich, a udział kapitału detalicznego znacząco wzrósł. Naszym zdaniem taki stan rzeczy pozostanie z nami na dłużej.

29 grudnia rząd DataWalk poinformował o dwóch nowych umowach. Pierwsza z nich dotyczy zamówienia z partnerskiej firmy IT Solutions and Services na wdrożenie platformy w Prokuraturze Fiskalnej w Meksyku.