Aktualności z Pure Biologics


Umowa z Twist Bioscience

Spółka nawiązała współprace z amerykańską firmą Twist Bioscience (notowana na Nasdaq, market cap. 5,5 mld USD). Umowa zakłada udzielenie Pure Biologics dostępu do wybranych bibliotek przeciwciał, zoptymalizowanych z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań, w tym sztucznej inteligencji i big data. Pure Biologics zapłaci Twistowi roczną opłatę licencyjną za dostęp do technologii oraz poniesie opłaty za rozwój przeciwciał powstałych w wyniku współpracy (przedklinicznej, klinicznej czy komercyjnej).

 „Nie ustajemy w poszukiwaniu kolejnych kandydatów, swoistych „serii zapasowych”, o potencjalnie odmiennych profilach wiązania czy innych rozpoznawanych epitopach (określonych fragmentach struktury celu molekularnego) – im więcej tych kandydatów we wcześniejszej fazie, tym lepiej. Dzięki temu nawet jeśli wytypowane przez nas cząsteczki okażą się mniej skuteczne w kolejnych etapach, możemy skorzystać z czekającej dostępnej puli innych kandydatów. Właśnie tutaj chcielibyśmy wykorzystać potencjał bibliotek Twist w pierwszej kolejności – by zwiększyć szansę powodzenia trwających projektów, a także by przyśpieszyć prace tam, gdzie nadal intensywnie pracujemy nad pozyskaniem kandydatów” – mówi prezes Filip Jeleń.

„Z niecierpliwością czekamy na zwiększenie potencjału terapii immunoonkologicznych Pure Biologics dzięki bispecyficznym przeciwciałom first-in-class, zidentyfikowanym i zaprojektowanym przy użyciu naszej platformy” – komentuje dr Emily M. Leproust, dyrektor generalny Twist Bioscience. „Wysoce selektywne i skuteczne przeciwciała bispecyficzne, wiążące się z wieloma celami molekularnymi, mogą w przyszłości zmienić sposób leczenia raka”.

Twist Bioscience Corporation została umieszczona na prestiżowej corocznej liście Fast Company najbardziej innowacyjnych firm na świecie (MIC) na rok 2021.Tegoroczna lista MIC obejmuje 463 firmy z 29 krajów. Twist, ze względu na swoją pozycję rynkową wybiera precyzyjnie swoich klientów do wspólnej współpracy, weryfikując ich potencjał i dotychczasowy dorobek naukowy. 
Konferencja Aptamers 2021 Virtual

Przedstawiciele spółki prezentowali szczegóły projektu PB002 AptaPheresis, na konferencji Aptamers 2021 Virtual, organizowana przez International Society on Aptamers. Konferencja w Oxfordzie jest poświęcona wyłącznie aptamerom i jak się okazuje, jest jedną z najważniejszych na świecie w tej dziedzinie. Co roku, w konferencji uczestniczą zarówno jednostki naukowe (w tym topowe uniwersytety – Stanford, Duke, Cornell, Oxford) oraz niektóre największe firmy farmaceutyczne z całego świata np. Roche, GlaxoSmithKline, Alexion.

Naukowcy z Pure Biologics zaprezentowali poster „Specific removal of anti-aquaporin-4 antibodies by aptamer-enabled adsorber device”. Przypomnijmy, że celem projektu PB002 AptaPheresis jest opracowanie terapeutycznego wyrobu medycznego wykorzystującego aptamery w procedurze aferezy (odseparowania z krwi patogennych czynników) do leczenia choroby neurodegeneracyjnej – Zespołu Devica (lub NMO). Na konferencji zostały omówione wyniki eliminacji antyAQP4-IgG in vitro – czynnika patogennego w krwi chorych na NMO.

Warto przypomnieć o praktycznym znaczeniu aptamerów. W chwili obecnej bardzo niewiele spółek w Europie pracuje nad komercyjnym wykorzystania aptamerów, ponieważ do tego potrzebne są odpowiednie kompetencje, czyli ludzie oraz lata doświadczeń. Wielu specjalistów podkreśla, że aptamery mogą stać się „czarnym koniem” biotechnologii, a przynajmniej rozwijać się bardziej dynamicznie niż przeciwciała, ze względu na swoje unikalne właściwości. Na razie inwestor powinien śledzić oczywiście przede wszystkim projekty lekowe spółki, bo one generują wartość (dlatego też z niecierpliwością czekamy na wyniki pierwszej paczki przedklinicznej Multibody PB001). Jednak nie należy zapominać o aptamerach, bo to druga, bardzo perspektywiczna, rozwijana droga w Pure Biologics. Jak pisaliśmy jakiś czas temu, na projekt PB002 została podpisana umowa na badania przedkliniczne i niedługo powinien on wejść do nich. Atutem biznesowym rozwijanych projektów aptamerowych PB002 AptaPheresis (Zespołu Devica) i PB005 AptaMg (Miastenia rzekomoporaźna) jest powtarzalność i skalowalność filtrów oraz nieznane do tej pory zastosowanie aptamerów w terapiach pozaustrojowych na sprzęcie do aferezy, który już stoi w szpitalach na całym świecie.

Michał WachowiakCzytaj więcej: