Bioceltix planuje emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej oraz komunikuje otrzymanie wersji roboczej raportu kończącego część kliniczną badania bezpieczeństwa produktu leczniczego dla koni


Bioceltix planuje emisję nie więcej niż 152 143 nowych akcji. Akcje zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej. Na tę chwilę cena emisyjna nie jest jeszcze znana.

Przypominamy, że w lipcu br. spółka z emisji pozyskała 4,2 mln zł, przy cenie emisyjnej 30 zł i decyzji zarządu, który nie chciał pozyskiwać finansowania przy niższej wycenie. Ponieważ pozyskana suma była niższa od tej, którą pierwotnie planowano i zgodnie z zapowiedziami spółki, w chwili obecnej jest przeprowadzona kolejna emisja. Faktem jest, iż od czasu poprzedniej emisji badania zewnętrzne niewątpliwie posunęły się do przodu. 2 listopada ukazał się komunikat „Status realizacji zleconego weterynaryjnego badania klinicznego ukierunkowanego na potwierdzenie skuteczności produktu BCX-CM-J przeznaczonego do leczenia zmian zwyrodnieniowych stawów u psów” gdzie stwierdzono, że cząstkowe wyniki badania klinicznego są zbieżne z oczekiwaniami i założeniami, jak również plasują się na poziomach skuteczności innych biologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych, które zostały już dopuszczone do obrotu

Nasz artykuł m.in. opisujący i analizujący to badanie

7 listopada spółka poinformowała o zakończeniu badania fazy bezpieczeństwa TAS dla kandydata na produkt leczniczy BCX-EM stosowanego w leczeniu zapalenia stawów u koni. Bioceltix otrzymał wersję roboczą raportu z części klinicznej badania bezpieczeństwa TAS. Badanie TAS jest odpowiednikiem I fazy klinicznej dla kandydatów na produkty lecznicze stosowane u ludzi.

W obserwacjach klinicznych nie zaobserwowano żadnych objawów klinicznych ani kulawizny, które związane byłyby z podaniem badanego produktu leczniczego. W miejscu podania nie stwierdzono zmian patologicznych.

Wobec powyższego spółka po otrzymaniu ostatecznej wersji raportu może przystąpić do zasadniczych badań klinicznych, które poprzedzają złożenie wniosku do EMA o dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu. Rozpoczęcie zasadniczych badań klinicznych planowane jest na początku 2023 r.

Nikt oczywiście nie wie, jak zakończy się obecna emisja spółki, ale kompilacja obecnie wysokiego zaawansowania produktów leczniczych spółki oraz stosunkowo niskiej wartość emisji (prawdopodobnie do 5 mln zł) daje, jak się wydaje, dość pozytywne prawdopodobieństwo sukcesu, nawet na tak słabym jak obecnie rynku i braku odbudowy sentymentu dla spółek biotechnologicznych.

Michał WachowiakCzytaj więcej: