Bioceltix publikuje raport za I kwartał


Najważniejsze informacje na temat działalności spółki zostały zawarte w liście zarządu i warto go przeczytać w całości, bo nie tam zbędnych „dłużyzn”.

„[…] W przypadku kandydata BCX-CM-J, dzięki nawiązaniu współpracy z kilkunastoma klinikami w 3 krajach UE i zakończeniu prac nad protokołem badań klinicznych, jesteśmy obecnie gotowi do ich rozpoczęcia, oczekujemy jedynie na pozwolenia od właściwych urzędów w poszczególnych krajach.

Natomiast w przypadku kandydata BCX-CM-AD nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i po uzyskaniu pozwolenia od Lokalnej Komisji Etycznej rozpoczęliśmy pilotażowe badania skuteczności terapii atopowego zapalenia skóry u psów. Informacje zgromadzone w czasie tych badań pozwolą nam trafnie zaprojektować protokół właściwych badań klinicznych, które planujemy przeprowadzić w przyszłym roku.

Zgodnie z planem realizujemy również projekt dotyczący rozwoju kandydata BCX-EM. W tym przypadku zakończyliśmy prace dotyczące adaptacji platformy technologicznej do produkcji komórek końskich w standardzie farmaceutycznym oraz nawiązaliśmy współpracę z partnerem, który przeprowadzi badania bezpieczeństwa dla tego produktu. Czekamy również na opinię Europejskiej Agencji Leków dotyczącą zaproponowanego protokołu badań w ramach procedury Scientific Advice.

W I kwartale 2022 roku powiększyliśmy zespół o kolejnych dwóch pracowników merytorycznych. Dodatkowy operator produkcji wspomoże hodowlę i dostawę komórek na potrzeby kolejnych badań zgodnie z ich harmonogramem, a doświadczony specjalista z zakresu biologii molekularnej zdynamizuje realizację projektów badawczych.

Ponadto podejmujemy stosowne kroki związane z zapowiadanym od dłuższego czasu przeniesieniem notowań akcji na rynek regulowany. Aktualnie jesteśmy w procesie oceny prospektu emisyjnego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.[…]”W dalszej części raportu możemy przeczytać, że środki pieniężne spółki to 4,8 mln zł, dla porównania na koniec ubiegłego roku było to 6,1 mln zł. W I kwartale spółka otrzymała niecałe 100 tys. w formie dotacji.

Link do raportu

Michał WachowiakCzytaj więcej: