Bioceltix rezygnuje z oferty publicznej


W lutym br. Bioceltix poinformował o aktualizacji strategii rozwoju na lata 2022-2024. Zakładała ona ukończenie rozpoczętych projektów oraz rozwój nowych produktów leczniczych. Całościowy koszt był szacowany na 67 mln zł, środki na ten cel miały być pozyskane poprzez emisję nowych akcji (do 1 mln sztuk). Planowane było uplasowanie ich w drodze oferty publicznej wraz z przejściem na rynek główny.

Następnie wydarzyło się kilka bardzo niekorzystnych zdarzeń dla rynku: wojna na Ukrainie, duże spadki na amerykańskiej giełdzie, ucieczka kapitału z rynków Europy Środkowo-Wschodniej. W oczywisty sposób uniemożliwiło to realizacje opublikowanej strategii spółki w pełnym wymiarze.

Ostatnio Bioceltix ponownie zaktualizował strategię dostosowując ją do sytuacji na rynku kapitałowym, zmniejszając zapotrzebowanie na kapitał w najbliższym czasie. Zarząd zdecydował o realizacji nowych projektów w „dłuższym horyzoncie czasowym”, czyli pewnie w praktyce zawieszenie ich na jakiś czas. Spółka obecnie ma się skupić na 3 produktach leczniczych, które są znacznie bardziej zaawanasowane i bliższe komercjalizacji. W związku z tymi zmianami spółka odstąpiła od pierwotnie planowanej oferty publicznej, a zapotrzebowanie na kapitał, do końca I kwartału 2023, szacuje na 13 mln zł, czyli musi pozyskać brakujące 10 mln zł. Prawdopodobnie odbędzie się to w drodze subskrypcji prywatnej. Plan przejścia na główny parkiet pozostaje niezmieniony.

Naszym zdaniem decyzja jest jak najbardziej słuszna. Na razie warunki nie pozwalają na przeprowadzenie tak dużej emisji jak pierwotnie planowano, która przy obecnej wycenie, mocno rozwodniłaby akcjonariat. Zastosowane rozwiązanie pomostowe pozwoli wyczekać na zmianę sentymentu na rynku lub ewentualną komercjalizacje produktu, która mogłaby całkowicie odmienić sposób postrzegania spółki oraz jej wycenę.

Link do aktualizacji strategii

Michał WachowiakCzytaj więcej: