Bioceltix zakończył ofertę skierowaną do inwestorów instytucjonalnych oraz profesjonalnych inwestorów indywidualnych


Spółka zakończyła ofertę, która obejmowała 400 tysięcy akcji nowo emitowanych oraz 150 tys. akcji spółki podstawionych przez Kvarko Group ASI sp. z o.o. Kvarko następnie uzupełni te akcje, akcjami nowo wyemitowanymi, w takiej samej ilości i po takiej cenie, tak żeby środki wpłynęły do spółki. Cena emisyjna została ustalona na 37 zł. Końcowo popyt kilkukrotnie przewyższył liczbę akcji oferowanych.

Członek zarządu Paweł Wielgus, skomentował ofertę następująco:

“Oferta kierowana jest do inwestorów instytucjonalnych oraz profesjonalnych inwestorów indywidualnych. Na obecnym etapie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Deklarowany popyt kilkukrotnie przewyższył liczbę oferowanych akcji, i to pomimo tego, że mówiliśmy o największej emisji w historii spółki, a w tym samym czasie zawirowania w światowym systemie bankowym spędzały wielu inwestorom sen z powiek. Efekt jest taki, że planujemy pozyskać około 20 mln zł, które przeznaczymy na dalszy rozwój naszych trzech kluczowych projektów.”

Michał Wachowiak, Tomasz WachowiakCzytaj więcej: