DataWalk z 96% wzrostem sprzedaży – raport roczny 2021


W tym roku DataWalk przebił i to znacznie zakładany przez zarząd minimalny plan rozwoju (70% wzrostu przychodów). Przychód ze sprzedaży wyniósł 30,78 mln zł i był wyższy o 96% względem roku ubiegłego. W raporcie znajduje się, również, dużo innych informacji wartych uwagi inwestora.

1. Obecnie tzw. lejk sprzedażowy, czyli grupa potencjalnych klientów, z którymi rozmowy są już bardziej zaawansowane wynosi 22,5 mln USD (10,9 mln USD na rynkach Ameryki Północnej i Południowej oraz 11,7 mln USD na pozostałych rynkach). Zgodnie z grafiką załączoną do raportu nie zmienił się on znacząco w ostatnich miesiącach, ale prezes na ostatnim webinarze stwierdził, że nieoficjalnie jego wartość jest wyższa, jednak spółka nie jest w stanie obsługiwać tylu zleceń.

2. W tym roku, naszym zdaniem, korzystnie zmieniła się geograficzna struktura przychodów. Obecnie za 54% sprzedaży odpowiada Ameryka Północna i Południowa (najpewniej głównie chodzi o USA), Polska 35%, reszta świata 11%. Jest to duża zmiana względem 2020, kiedy Ameryka opowiadała za 35%.

3. W regionie Americas (Ameryka Północna i Południowa) również bardzo korzystnie zmieniła się struktura przychodów z podziałem na klientów rządowych i komercyjnych. W 2020 97% sprzedaży przypadało na sektor rządowy, w 2021 jest to już tylko 62%. Jest to szczególnie ważne ponieważ rynek amerykański jest strategicznym rynkiem dla spółki.

4. Za 25% przychodów w 2021 odpowiada jeden nieujawniony klient, na pierwszy rzut oka może się wydawać się to dużo. Jednak w przypadku spółki, która tak dynamicznie rozwija się i ma dość specyficzny produkt, raczej nie ma to większego znaczenia.

5. Prezes ujawnił całkowitą liczbę klientów spółki, wynosi ona 30 i większość pochodzi z Ameryki Północnej.

6. 65% przychodów grupa kapitałowa otrzymuje w dolarze amerykańskim. Niski kurs złotówki, który utrzymywał się przez ostatni rok zapewne dodatkowo wspomógł wynik końcowy.

7. Skonsolidowana starta netto wynosi 1,65 mln zł, ta wartość wydaje się bardzo mała na pierwszy rzut oka, biorąc pod uwagę skalę działalności spółki. Jest to niestety wartość czysta księgowa, inwestor powinien zwrócić uwagę na pozycję gotówką, zmniejszyła się ona o 22 mln zł. Obecnie na kontach znajduje się 51,65 mln zł.


W tym roku spółka zdecydowanie ma się czym pochwalić. Odniosła sukcesy na bardzo wielu polach. Nam pozostaje trzymać kciuki za ich dalszy dynamiczny rozwój w kolejnych latach.

Linka do raportu

Michał WachowiakCzytaj więcej: