DataWalk z umową na sprzedaż do jednostek ONZ


9 lutego spółka poinformowała o zawarciu umowy ramowej z jednostką Organizacji Narodów Zjednoczonych, której przedmiotem jest ustalenie zasad zakupów i wdrożenia platformy w różnych jednostkach ONZ. System DataWalk będzie wykorzystywany w projektach związanych z bezpieczeństwem i porządkiem międzynarodowym. Pierwsze konkretne zamówienie ukazało się jeszcze tego samego dnia, jednak w komunikacie nie zawarta żadnych szczegółowych informacji.

„Mamy otwarte drzwi na zamówienia od poszczególnych agend ONZ. W zależności od tego, jakie agendy będą zainteresowane wykorzystaniem DataWalk do celów inwestygacyjnych, takie projekty będziemy realizować” – tak umowę skomentował prezes.

Na chwilę obecną ciężko określi w jaki sposób ta umowa przełoży się na przychody, ale niewątpliwe bardzo pozytywnie wpływa na wizerunek i wiarygodność spółki.

To zdarzenie jest naturalnie pokłosiem wojny na Ukrainie, co przyznał sam prezes. Jednak spółka nie powinna odczuć jej negatywnych skutków, ponieważ nie sprzedaje do Rosji i na Białoruś.

Link do komunikatu – umowa ramowa
Link do komunikatu – sprzedaż

Michał WachowiakCzytaj więcej: