Kolejne kontrakty i raport za I półrocze DataWalk


Nowe umowy, które ukazały się w ostatnim czasie

19.08 Zwiększenie zakresu licencji oraz analitycznego wsparcia w działaniach związanych z zapobieganiem rozwojowi pandemii i skutkom COVID-19 o analitykę ukierunkowaną na obszary inspekcji sanitarnej. Aneks do umowy został zawarty z organem administracji państwowej.
Komunikat

26.08 Sprzedaż kolejnej licencji do United States Department of Defense Office of Inspector General (Departament Obrony USA). Spółka otrzymała zamówienie przez dystrybutora, z którym współpracuje.
Komunikat

15.09 Zakup dodatkowej licencji przez United States Department of Labor Office of Inspector General (Departament Pracy USA).
Komunikat

30.09 Zamówienia w ramach partnerskiej umowy, którego przedmiotem jest rozszerzenie pierwotnej licencji w zakresie zastosowań związanych z działalnością jednej z amerykańskich instytucji wywiadowczych.
Komunikat

15.10 Sprzedaż licencji platformy DataWalk do GrabTaxi Holdings PTE LTD. Zamówienie otrzymane, również, przez dystrybutora. GrabTaxi jest właścicielem aplikacji Grab, która oferuje zakres usług zbliżony do tych dostępnych w aplikacji Uber, jest ona dostępna na rynkach azjatyckich. Nabywca będzie wykorzystywać oprogramowanie jako system nowej generacji do wykrywania oszustw i analizy inwestygacyjnej.
Komunikat


W komunikatach spółki coraz częściej możemy przeczytać, że dany klient rozszerza zakres licencji lub dokonuje zakupu kolejnej. Wydaje się to bardzo dobrze świadczyć o systemie DataWalk, który dotychczasowi nabywcy nie tylko rekomendują innym, ale również kupują, osobiście, ponownie.

Dodatkowo prezes Paweł Wieczyński spodziewa się, że spółka będzie zdobywała coraz więcej kontraktów z sektora komercyjnego, a pierwsze pojawią się jeszcze w tym roku.Raport za I półrocze

Pierwsza połowa 2021 roku była rekordowa pod względem sprzedaży, spółka wykazała 14,09 mln zł przychodu. Jest to imponujący wzrost na poziomie 175% względem zeszłego roku. Jednak warto zauważyć, że większość tej kwoty (12,05 mln zł) zostało wygenerowane przez polską spółkę DataWalk S.A., a nie spółkę zależną DataWalk Inc. sprzedającą na rynku amerykańskim. Prawdopodobnie wraz z zatrudnianiem nowych handlowców i pozyskiwanie referencji te proporcje będą się zmieniały. Szczególnie udany był II kwartał ze sprzedażą 10,62 mln zł.

Wartość tzw. lejka sprzedażowego, czyli grupy potencjalnych klientów, z którymi rozmowy są już bardziej zaawansowane i mogą przerodzić się w umowy, wynosi 20 mln USD i jest to wartość tylko nieznaczni wyższa niż w zeszłym roku, kiedy to wynosiła 19 mln USD. Tak jak sam lejek sprzedażowy jest na zbliżonym poziomie co w zeszłym roku, to w jego skład wchodzi procentowo większa ilość klientów z Ameryki Północnej.

Pewną ciekawostką jest, że w II kwartale spółka była rentowna i wygenerowała zysk netto w wysokości 3,66 mln zł. Na razie celem strategicznym DataWalk jest szybki rozwój, a nie przekroczenie progu rentowności na stałe. Taki wyniki to „wypadek” przy pracy według prezesa, związany z tym, że wcześniej z powodu braku funduszy nie zatrudnili wystarczającej liczny osób.

Ostatnio kwestia warta uwagi to wysokość należności – 15,2 mln zł względem 4,3 mln zł rok temu. Wskazuje to, że większość gotówki z najświeższych kontraktów nie wpłynęła jeszcze do spółki.

Michał WachowiakCzytaj więcej: