Postępy w projektach Pure Biologics w I kwartale


Ukazał się raport Pure Biologics za I kw 2022r. Nas, w każdym raporcie, najbardziej oczywiście interesuje postęp prac w każdym z projektów. Opisy są robione bardzo dokładnie i każdy inwestor może się dokładnie zapoznać z ich przebiegiem. W telegraficznym skrócie najważniejsze projekty.


Projekty lekowe


PB001 MultiBody – realizowane prace zmierzają do wyboru najlepszego przeciwciała bispecyficznego, czyli kandydata na lek. Badania na mysich modelach nowotworowych in vivo, zaplanowano na drugą połowę 2022 roku.

PB003 PureActivator – w trakcie wyboru cząstek modelowych. Ponadto w Bazie Konkurencyjności spółka ogłosiła przetarg na tzw. okres półtrwania substancji badawczych, to pierwsza część badań in-vivo na modelu mysim. Termin podpisania umowy ustalono na 06.2022.

PB004 PureBike – spółka ma podpisaną umowę na półtrwanie cząstek badawczym na modelu mysim, którą raportowała (z The Jackson Laboratory), potem w drugiej połowie roku zaplanowano zasadnicze badania przedkliniczne proof-of-concept.


Projekty terapeutyczne


PB002 AptaPheresis -spółka przygotowuje się do badań in-vivo na modelu zwierzęcym. Wytypowane aptamery zachowują stabilność na poziomie około 96% w surowicy ludzkiej i 88% w surowicy szczurzej po 2 godzinach inkubacji, co jest wystarczające do wykorzystania ich w procesie aferezy. Dotychczas do badań przedklinicznych in vivo na modelu zwierzęcym rozpatrywano królika. Nie udało się jednak uzyskać modyfikowanego aptameru, który byłby wystarczająco stabilny w surowicy króliczej. Dlatego ostatecznie badanie będzie przeprowadzone na modelu szczurzym. W ramach przygotowań do badań przedklinicznych podwykonawca wyprodukował pierwszą partię prototypu adsorbera. Wykonano testy sterylizacji, zanieczyszczenia mikrobiologicznego, testy na obecność endotoksyn oraz zbadano stabilność złoża. Testy potwierdziły, że pierwsza partia adsorbera jest sterylna, a złoże z aptamerem zachowuje stabilność po procesie sterylizacji.

PB005 AptaMg – realizowano prace mające na celu stworzenie prototypu wyrobu medycznego do selektywnego wychwytywania białka C5 z osocza. Testy wykazały, że w wyniku przeprowadzonych prac optymalizacyjnych poprawiono skuteczność wiązania celu molekularnego w warunkach statycznych do około 82-90%, w zależności od zastosowanego układu eksperymentalnego. Uzyskane wyniki sugerują, że wytypowane cząsteczki charakteryzują się odpowiednimi parametrami do dalszego rozwoju prototypu adsorbera. Prototyp zostanie przetestowany w badaniach ex vivo z ludzkim oraz zwierzęcym osoczem, a docelowo wykorzystany w badaniach in vivo na zwierzętach, które zaplanowano na czwarty kwartał 2022.


Sytuacja finansowa spółki


Spółka posiada 32,7 mln zł. Do spółki systematycznie, wraz z postępem prac spływają, oczywiście też, dotacje. Pomiędzy 31.03.2022 a 31.03.2021 (czyli przez ostatni rok) stan gotówki zmniejszył się o 18,9 mln.
Trzeba sobie zdawać sprawę, że wraz z postępem prac, a w szczególności z zakończeniem badań wewnętrznych w spółce i zlecania badań przedklinicznych na zwierzętach do jednostek zewnętrznych, gotówka będzie zużywana szybciej, ponieważ to znacznie kosztowniejsza część badań. Dodatkowo na zwiększone wydatki ma wpływ wzrost płac oraz czynnik inflacyjny, czyli zwiększone koszty materiałów oraz energii.

Link do raportu

Michał WachowiakCzytaj więcej: