Program motywacyjny Pure Biologics


Pure Biologics realizuje program motywacyjny. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że nie jest on finansowany z emisji akcji, a Akcjonariusze Założyciele przeznaczyli część swoich udziałów na ten cel. Technicznie jest to sprzedaż akcji po cenie nominalnej, czyli 0,1 zł.

28 stycznia spółka poinformowała o zbyciu 100 214 akcji przez Prezesa Pana Filipa Jelenia (ustanowionego powiernika) w tym właśnie celu. Tego samego dnia mogliśmy również przeczytać, że Romuald Harwas – dyrektor finansowy, który jak wszyscy pracownicy firmy został objęty tym programem, zakupił po cenie nominalnej 801 akcji. Akcje będące przedmiotem transakcji objęte są umową Lock Up do dnia 31 grudnia 2021r.

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/38323727,pure-biologics-sa-6-2021-zawiadomienie-na-podstawie-art-69-ustawy-o-ofercie-publicznej

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/38323615,pure-biologics-sa-5-2021-powiadomienie-o-transakcji-w-trybie-art-19-ust-1-mar

Avatar

Michał WachowiakCzytaj więcej: