Pure Biologics podpisał umowę na nowy projekt aptamerowy


Pure Biologics zawarł umowę o współpracy z holenderską spółką Relitech Besloten Vennootschap dostawcą technologii medycznych. Jak pisze spółka w komunikacie, Relitech jest wiodącą, certyfikowaną firmą z branży technologii medycznych, z szerokim doświadczeniem w rozwoju i produkcji urządzeń medycznych wprowadzonych do obrotu na całym świecie.

Przedmiotem umowy jest rozwój opartego na aptamerach urządzenia medycznego służącego usuwaniu toksyn z krwi pacjentów z przewlekłą chorobą nerek oraz ryzykiem rozwoju chorób układu krążenia i poddawanych hemodializie. Relitech, bazując na wieloletnich doświadczeniach w podobnych obszarach, zobowiązał się opracować urządzenie medyczne wykorzystujące opracowany przez Pure filtr. Filtr ten ma za zadanie eliminować z płynów ustrojowych toksyny mocznicowe pojawiające się przy takich schorzeniach jak przede wszystkim zaawansowana przewlekła choroba nerek (CKD, chronic kidney disease). Jest to bolesna choroba, często prowadząca do śmierci. Wg statystyk, od momentu rozpoczęcia leczenia dostępnymi aktualnie metodami, w pierwszym roku kuracji umiera 15-20 proc. pacjentów. Niespełna połowa przeżywa pięć lat. Chorzy żyją średnio o 25 lat krócej niż zdrowe osoby. CKD dotyka średnio na świecie 310 osób na milion, jednak dla Europy zachodniej jest to już 478 osób, jednocześnie zapadalność rośnie w tempie 5,5 proc. rocznie.

Podpisana z Relitech umowa stanowi kolejne potwierdzenie atrakcyjności i potencjału opracowanej przez Pure Biologics platformy aptamerowej. Liczymy, że w przypadku sukcesu prac B+R, w dość nieodległej perspektywie, sprzedaż projektu przyniesie istotne korzyści finansowe naszej spółce – tłumaczy prezes dr Filip Jeleń.

Nieustannie poszukujemy nowych obszarów rozwoju. Współpracę z Pure Biologics traktujemy jako wspaniałe wyzwanie i ogromną szansę biznesową. Obszar aptamerów jest dla nas niezwykle ciekawy, liczymy, że uda nam się wspólnie opracować przełomową metodę terapii – komentuje Ivar Donker dyrektor Relitech BV

Wielokrotnie podkreślaliśmy unikalność kompetencji Pure Biologics w zakresie praktycznego rozwoju urządzeń opartych na aptamerach. To część drugiej (poza przeciwciałami) „dywizji” rozwijanej przez spółkę. Pure Biologics jest regularnym uczestnikiem najważniejszych na świecie konferencji naukowych dotyczących aptamerów, gdzie również aktywnie przedstawia swoje badania. Zaryzykowalibyśmy stwierdzenie, że podmiotów zajmujących się praktycznym zastosowaniem aptamerów jest stosunkowo niewiele na świecie.

Spółka tworzy swoistą platformę do wielorakich zastosowań (usuwania z krwi czynników patogennych) projekt AptaPheresist PB002 przeciera im tak naprawdę szlaki, a za nim „idzie” projekt PB005 AptaMG (miastenia rzekomoporaźna). Założenie jest, ze oba projekty w tym roku trafią do badań in-vivo na zwierzętach.

Obecnie ogłoszony projekt, który będzie rozwijany ze współpracy z Relitech jest trzecim na przestrzeni ostatnich miesięcy projektem aptamerowym realizowanym przez Pure Biologics z udziałem zewnętrznego partnera. Spółka poprzez swoje projekty prowadzone z zewnętrznymi partnerami uwiarygadnia się dla rynku i to konieczność, ponieważ słaba komunikacja prowadzonych prac z rynkiem prze ostatnie 1,5 roku była największą bolączką spółki i w naszym przekonaniu w dużym stopniu doprowadziła do obecnego poziomu wyceny. Mamy nadzieje, że tego rodzaju pozytywne sygnały, jak ostatnia umowa, są zapowiedzią odwróceniem dotychczasowego trendu.

Link do komunikatu

Michał Wachowiak, Tomasz WachowiakCzytaj więcej: