Pure Biologics zakończył projekt PB008


Spółka zakończyła pomyślnie projekt MAGBBRIS PB008. Był to projekt partnerski prowadzony przez ośrodki naukowe z pięciu krajów, w tym również Pure Biologics. Dotyczył on potencjału naprawy, po udarze, uszkodzonych tkanek mózgu, co może stanowić realną alternatywę w leczeniu udaru.

Udar dotyka każdego roku 15 milionów ludzi na całym świecie, z czego 5 milionów umiera, a 5 milionów ma deficytami neurologicznymi, które ograniczają ich funkcjonowanie. Celem projektu PB008 było wykazanie, że specyficzne czynniki wzrostu mogą być zamknięte w biomateriałach magnetycznych oraz skutecznie i bezpiecznie podane do mózgów myszy w celu spowodowania naprawy tkanek. Monitorowane było dostarczanie biomateriałów wraz ze zbadaniem potencjalnej cytotoksyczności oraz właściwości terapeutycznych zarówno in vitro, jak i in vivo na mysim modelu udaru niedokrwiennego mózgu.

Rola Pure Biologics w projekcie MAGBBRIS polegała na opracowaniu metody wytwarzania i produkcji, w warunkach zgodnych ze standardami GMP, potwierdzonych jakościowo tzw. sekretomów komórkowych zawierających czynniki wzrostu, które zostały wykorzystane w badaniach przedklinicznych na zwierzętach.

Członkowie konsorcjum: Fundació Hospital Universitari Vall d’ Hebron – Institut de Recerca (Hiszpania), Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Hiszpania), University of Artois, Faculty Jean Perrin (Francja), Ospedale San Raffaele IRCCS (Włochy), Institute of experimental physics, Slovak Academy of Sciences (Słowacja), Pure Biologics S.A.Trzeba tutaj wyraźnie zaznaczyć, że projekty partnerskie nie mają wprost wartości komercyjnej. To budowanie kontaktów oraz rozpoznawalności w branży (w takich projektach biorą udział renomowane jednostki z całego świata). Zdobywanie know-how oraz pokazywanie innym własnych kompetencji w biotechnologii. Można to nazwać przygotowywaniem „gruntu” m.in. pod przyszłe negocjacje swoich komercyjnych projektów, czyli inwestowanie w rozpoznawalność i rozwój firmy.

Michał Wachowiak, Tomasz WachowiakCzytaj więcej: