Raport roczny oraz komentarz prezesa Pure Biologics


Ukazał się raport roczny Pure Biologics za 2021r. Tydzień później prezes dał wywiad dla portalu Strefa Inwestorów, gdzie podsumował ubiegły rok i opowiedział o planach spółki na rok bieżący. Z uwagą przejrzeliśmy cały raport oraz przeczytaliśmy wywiad. Tutaj przedstawiamy najważniejsze, naszym zdaniem, poruszone kwestie.

Czytanie raportu rocznego spółek zawsze zaczynamy od listu prezesa, co tym razem okazało się szczególnie ważne, ponieważ całościowo podsumowuje on miniony rok i przedstawia plany na obecny tj. 2022r. Ten list to chyba najważniejszy element całego raportu, od dawna odczuwamy brak strategicznej i kompleksowej informacji ze spółki. We wspomnianym wywiadzie F. Jeleń omawia najważniejsze elementy zamieszczone właśnie w tym liście, niezwykle ważne informacje dla akcjonariuszy spółki. Mamy nadzieję, że ten wywiad będzie ponownym otwarcie się spółki informacyjnie na rynek, równolegle z wyjściem z laboratorium do badań przedklinicznych oraz innych aktywności biznesowych.

1. Projekty


Najważniejszą informacją jest to, że dla wszystkich projektów lekowych PB001 MultiBody, PB003 PureActivator, PB004 PureBike zostaną przeprowadzone testy przedkliniczne na różnych modelach zwierzęcych, a także wybrani zostaną wiodący kandydaci przedkliniczni do dalszego rozwoju. W projektach aptamerowych PB002 AptaPheresis, jak i w PB005 AptaMG spółka spodziewa się osiągnąć przedkliniczny dowód założonej koncepcji w 2022 roku. Oznacza to, że wszystkie projekty realizowane przez spółkę wyjdą do zewnętrznych badań i inwestorzy będą otrzymywali w bieżącym roku komunikaty o powyższych działaniach. Wynika z tego, że obecny rok będzie mocno się różnił od ubiegłego, kiedy spółka prowadziła prace organiczne, a jakiekolwiek informacje ukazywały się rzadko.

2. Działania biznesowe


Spółka zawarła w bieżącym roku umowę z Destum Partners Inc., renomowanym brokerem ze Stanów Zjednoczonych, zajmującym się poszukiwaniem partnerów i pośredniczeniem w transakcjach kupna-sprzedaży aktywów na rynku nowych leków i terapii. Jak czytamy tego rodzaju działanie było konieczne ze względu na czas potrzebny na znalezienie partnera farmaceutycznego do rozwoju kandydatów na leki w zaawansowanych fazach klinicznych oraz na procedowanie umów licencyjnych.

Dodatkowo pojawił się nowy element, wcześniej niesygnalizowany przez spółkę. Równolegle z działaniami jak wyżej spółka zaczyna realizować dodatkowy nowy kierunek analizując projekty, które mogłyby być przedmiotem akwizycji z ich strony, celem szybszego niż wynika to z harmonogramu badań wejścia w grono spółek z projektem klinicznym.

Jak wyjaśnia prezes, istnieje kilka modeli tego typu potencjalnej transakcji – dopuszczalny jest np. swap aktywów – spółka posiadająca zaawansowany projekt w fazie klinicznej, bez projektów early stage, może być zainteresowana wymianą jakiegoś projektu Pure na wczesnym etapie za część udziałów w swoim projekcie klinicznym. Wspomina również o modelu co-developmentu projektów oraz o jeszcze kilku opcjach, w tym zakup projektu za gotówkę, ale jak mówi, ta ostatnia opcja na dziś wydaje się mało realna. Jest to kierunek rozwoju, któremu na pewno będziemy się bacznie przyglądać, ponieważ może mieć duży wpływ na przyszłość spółki.

3. Zawarte umowy


W raporcie wspomniana jest komercjalizacja w 2021r autorskiej platformy PureApta poprzez licencjonowanie technologii do innych podmiotów. Do tej pory zawarte zostały dwie umowy, w tym z francuskim Novaptech SAS. Dodatkowo negocjowane są kolejne umowy licencyjne, co zdaniem spółki wygeneruje pozytywne przepływy z tytułu opłat wstępnych i tantiemów.

Ważnym elementem jest także fakt, że spółka pracuje nad przygotowaniem nowego kompleksu laboratoryjno-biurowego o łącznej powierzchni ponad 3000 mkw., w tym ponad trzydzieści pracowni, z czego sześć stanowią zupełnie nowe laboratoria mających poszerzyć zakres badań możliwych do wykonywania samodzielnie przez spółkę. Przenosiny do nowego laboratorium planowane są na koniec br.

4. Prace planowane na głównych projektach w 2022 r.


PB001 MultiBody – zaplanowano wytworzenie kandydata na lek, spełniającego konieczne kryteria do dalszego rozwoju przedklinicznego i klinicznego. Rozpoczęcie badań przedklinicznych własnej cząsteczki in vitro i in vivo spodziewane jest w drugiej połowie 2022 roku.

PB003 PureActivator – w połowie 2022 roku zostaną przeprowadzone badania na genetycznie zmodyfikowanych myszach mające na celu określenie tzw. okresu półtrwania przeciwciał oraz wybranych związków kontrolnych. W drugiej połowie 2022 roku projekt PB003 planuje przeprowadzenie przedklinicznych badań sprawdzających słuszność koncepcji na modelach mysich. W 2022 r. projekt PB003 skupi się na opracowaniu dwufunkcyjnego związku wiodącego do rozwoju przedklinicznego i klinicznego.

PB004 PureBike – celem roku 2022 jest wygenerowanie własnej długodziałającej cząsteczki BIKE do rozwoju przedklinicznego i klinicznego, którego walidacja jest przewidziana w drugiej połowie 2022r.

PB002 AptaPheresis – Na rok 2022 planowana jest optymalizacja prototypu adsorbera (kolumny z wypełnieniem aptamerem), produkcja partii testowej do przeprowadzenia eksperymentów ex vivo z ludzkim osoczem oraz partii do badań in vivo na modelu zwierzęcym. Proces prototypowania obejmował będzie m.in. pakowanie złoża z aptamerem do kolumny, testy sterylizacji, badanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego produktu końcowego, poziomu endotoksyn, a także badanie cieknięcia złoża z kolumny. Wyprodukowano niezbędną ilość aptameru oraz dokonano jego immobilizacji na złożu. Przygotowany materiał zostanie przesłany do podwykonawcy. Prototyp będzie optymalizowany na podstawie wyników testów ex vivo. Jednocześnie kontynuowane będą prace nad zwiększeniem stabilności aptameru w surowicy zwierzęcej; kolejne wersje prototypu adsorbera będą konstruowane w oparciu o udoskonalone cząsteczki, aż do uzyskania pożądanych parametrów kolumny. Rozpoczęcie badań przedklinicznych in vivo zaplanowano na trzeci kwartał 2022 roku.

PB005 AptaMg – zaplanowano przeprowadzenie prób funkcjonalnych wyłapywania białka C5 z osocza w warunkach przepływu przez kolumnę. Optymalne parametry kolumny zostaną określone eksperymentalnie. Pure Biologics będzie również kontynuować prace nad zwiększeniem stabilności aptamerów w surowicy zwierzęcej. Następnie, po wytypowaniu cząsteczki wiodącej, zlecona zostanie synteza aptameru na potrzeby wyprodukowania prototypu adsorbera, który zostanie wykorzystany w badaniach ex vivo oraz w badaniu na zwierzętach. Rozpoczęcie badań przedklinicznych planowane jest na III kwartał 2022 roku.

5. Finanse spółki


Na koniec 2021r spółka posiadała około 33 mln zł środków finansowych i ponad 70 mln zł zabezpieczonego finansowania grantowego.


Raport za 2021 r.

Link do wywiadu

Michał WachowiakCzytaj więcej: