Uzyskanie europejskiego patentu na platformę technologiczną PureApta


8 lutego 2021 roku Europejski Urząd Patentowy udzielił Pure Biologics patentu dotyczącego podstaw działania platformy technologicznej PureApta, wykorzystującej modyfikowane aptamery. W szczególności obejmuje on modyfikacje chemiczne oraz metody ich wprowadzania do aptamerów, a także konstrukcję bibliotek modyfikowanych sekwencji oraz ich użycie do selekcji in vitro cząsteczek aptamerów o potencjale terapeutycznym i diagnostycznym.

Platforma posiadała do tej pory ochronę patentową na obszarze Stanów Zjednoczonych.

Link do komunikatu

Avatar

Michał WachowiakCzytaj więcej: