W oczekiwaniu na pierwsze wyniki fazy przedklinicznej, czyli nasze uwagi po ZWZA spółki Pure Biologics


Byliśmy obecni na ostatnim Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Pure Biologics, które odbyło się 21 czerwca 2021r. Poza zwykłymi sprawami dotyczącymi rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu, Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za 2020r, udzielenia absolutorium członkom rady Nadzorczej i zarządu, chcielibyśmy zasygnalizować kilka ważnych omawianych tematów.


-Spółka wprowadza program motywacyjny, czyli 118 500 warrantów, co stanowi 5% kapitalizacji spółki. Osobami uprawnionymi do udziału w programie będą członkowie zarządu oraz osoby uznane za kluczowe dla działalności spółki. Temat został rozwinięty i omówiony przed głosowaniem. Jako osoby kluczowe wskazano m.in. nowego dyrektora naukowego oraz dyrektora medycznego, którego zatrudnienie jest planowane. Dla tych osób prawo do objęcia warrantów powstanie wraz z postępem prac badawczych m.in.: przejścia projektów przez kolejne części badań przedklinicznych oraz klinicznych. Dla członków zarządu uczestniczących w programie prawo to będzie uzależnione m.in. wzrostem kapitalizacji spółki. Warranty będą systematyczne przyznawane w czasie trwania całego programu motywacyjnego liczonego na ok. 2,5 roku, a objecie akcji nastąpi – 11.2023-12.2023 + dodatkowy 12-miesięczny lock-up licząc do tej daty. Regulamin programu motywacyjnego będzie opisany w ciągu ok. 3 m-cy i dołączony do raportu kwartalnego.

-Przedstawiono strategiczne cele dla nowych kluczowych osób: nowy dyrektor naukowy spółki będzie odpowiadał za całość koncepcji naukowych i realizowanych projektów, a także wspierał proces nawiązania międzynarodowych kontaktów biznesowych z partnerami z branży farmaceutycznej. O nowym dyr. naukowym pisaliśmy tutaj. W odniesieniu do dyr. medycznego – planowany jest proces rekrutacji realizowany, podobnie jak w przypadku dyr. naukowego, na rynku międzynarodowym. Celem spółki jest, aby dyrektor medyczny zjawiłby się mniej więcej rok przez pierwszym planowanym wprowadzeniem programu badawczego do badań klinicznych.Kilka z pytań, które padły na spotkaniu:

P: Kiedy zakończenie pierwszej „paczki” badania przedklinicznego programu lekowego Multibody PB001 – zgodnie z raportem za I kw. spodziewany był koniec okresu podawania zwierzętom badanych cząsteczek i wstępnej analizy wyników na przełom maja i czerwca.  Czy spółka będziecie komunikować zakończenie podania zwierzętom badanych cząstek i wstępnej analizy wyników czy też zrobi to razem z wynikami badań histopatologicznych i kiedy może to nastąpić?

ODP: Prawdopodobnie cały raport będzie gotowy do końca sierpnia (dyr. ds. badań i rozwoju Przemysław Jurek na konferencji spółki dzień później potwierdza, że będzie to zakończone w najbliższych tygodniach). Całe badanie będzie komunikowane razem z danymi z histopatologii, ponieważ będzie to stanowiło jedną spójną całość wyników badań.

P: Jakie główne oczekiwania, ma spółka z zatrudnieniem dyrektora naukowego dr Petera Spee, w szczególności proszę opowiedzieć o aspekcie, zgodnie z informacja na stronie, „wspieraniu proces nawiązania międzynarodowych kontaktów biznesowych z partnerami z branży farmaceutycznej”.

ODP: Poza niezbędnymi wynikami badań, posiadanie w procesie negocjacji z BigPharmą człowieka, który już sprzedał kilka cząstek, ma historię w branży, doświadczenie i jest rozpoznawalny, bardzo ułatwia taki proces i przyczynia się do większego prawdopodobieństwa powodzenia negocjacji.

P: Macie umowę na badania przedkliniczne PB002 AptaPheresis – wiemy, że przygotowane są jako pierwsze badania trwałości i stabilności białek patogennych w zwierzętach, potem wejdziecie do zasadniczej fazy badań przedklinicznych. Czy jest szansa, że do końca roku będziecie po wstępnych badaniach trwałości i stabilności, w pierwszej części zasadniczych badań na zwierzętach.

ODP: Potwierdzenie, spółka, po badaniach wstępnych, chce wejść do zasadniczych badań przedklinicznych jeszcze w tym roku.Podsumowanie WZA: W czasie spotkania potwierdziliśmy swoje dotychczasowe pozytywne spojrzenie na spółkę. To biotechnologia i programy badawcze, więc trzeba to mierzyć wyłącznie elementem prawdopodobieństwa, a w przypadku tej spółki, wydaje nam się, że jest ono całkiem spore. Spółka mają strategię, kompetencje i wiedzę jak uprawdopodobnić ten scenariusz. Trzeba uzbroić się tylko w cierpliwość i systematycznie weryfikować zapowiedzi spółki, co niewątpliwie będziemy robić.

Michał WachowiakCzytaj więcej: