Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DataWalk oraz ostatnie komunikaty


DataWalk zdobywa kolejne kontrakty

28.06 Ukazała się informacja o otrzymaniu zamówienia z Ally Financial, którego przedmiotem jest sprzedaż licencji platformy analitycznej DataWalk. Ally Financial zajmuje 18 miejsce na liście największych banków komercyjnych w Stanach Zjednoczonych i będzie wykorzystywać oprogramowanie DataWalk do wykrywania i badania oszustw.

Przy tym kontrakcie zwraca uwagę wielkość banku (18 miejsce na liście największych banków komercyjnych w Stanach Zjednoczonych) oraz fakt, iż stanowi on swego rodzaju wyznacznik w drodze zamówień komercyjnych spółki. Więcej o tej perspektywicznej dziedzinie rozwoju spółki w części dotyczącej naszej relacji z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1.07 Sprzedaż do Motion Picture Association („MPA”) licencji wieczystej platformy analitycznej DataWalk. MPA będzie wykorzystywać oprogramowanie DataWalk do gromadzenia informacji i prowadzenia dochodzeń w sprawie naruszeń praw autorskich do zasobów cyfrowych.

22.07 Sprzedaż licencji wieczystej platformy analitycznej DataWalk do Hamilton County (Ohio) Sheriff’s Office. Biuro szeryfa hrabstwa Hamilton jest głównym organem ścigania w hrabstwie Hamilton w stanie Ohio i wykorzysta oprogramowanie DataWalk jako system nowej generacji do analizy danych wywiadowczych.


Po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

W dniu 30.06.2021r odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki DataWalk. Obecnych było tylko kilku przedstawicieli funduszy i kilku inwestorów indywidualnych, a szkoda, bo to naszych zdaniem znakomita okazja do zadania dowolnych pytań zarządowi i w żaden sposób nie zastąpią tego konferencje on-line. My w każdym razie zawsze wykorzystujemy taką okazję.

W odniesieniu do spraw formalnych, projektów uchwał to nic szczególnego się tutaj nie działo, zwykłe sprawy WZA : dotyczące rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu, Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za 2020r., udzielenia absolutorium członkom rady Nadzorczej i Zarządu zmiana statutu spółki w zakresie dostosowania do przepisów dotyczących ofert publicznych, dobrych praktyk, nowelizacji KSH itp.


Najciekawsza dla nas część dotyczyła, oczywiście, rozmowy z zarządem

Na początku rozmawialiśmy o handlowcach, strategii budowania przez nich „lejków handlowych” oraz pozyskiwania przychodów, a raczej czego i kiedy można od nowych handlowców wymagać oraz metodyki pozyskiwania ludzi przez spółkę. Był to interesujący temat, ponieważ naszym zdaniem jest on kluczowy dla jej dalszego rozwoju. W ostatnich miesiącach z sukcesem pozyskali Chucka Izzo oraz Jennifer Godbold, życiorysy tych ludzi budują prawdopodobieństwo dobrych kontraktów, ale głównie interesowało nas dalsze strategiczne możliwości pozyskiwania tego rodzaju ludzi w tym również do sektora komercyjnego.

Prezes Paweł Wietrzyński dokładnie opowiadał o wysokich wymaganiach jakie ma spółka do swoich przyszłych pracowników, o ilości spotkań z takim kandydatem min. 6-8 spotkań , czasami kilkanaście. To konieczne przy budowaniu wysokich oczekiwań efektów pracy takiej osoby, a także, pragmatycznie, wysokich kosztów jej zatrudnienia na rynku w USA.

Kolejnym bardzo interesującym tematem było wchodzenie spółki w sektor komercyjny. Pod koniec czerwca ukazała się informacja o kontrakcie z Ally Financial, którego przedmiotem jest sprzedaż licencji platformy analitycznej DataWalk. Ally Financial zajmuje 18 miejsce na liście największych banków komercyjnych w Stanach Zjednoczonych i będzie wykorzystywać oprogramowanie DataWalk do wykrywania i badania oszustw. Wydaje się, że w przyszłości strategicznie sektor komercyjny (nie tylko bankowy) powinien przynosić kilkadziesiąt procent przychodów (może nawet 50% w perspektywie 3-4 lat).  Ilość fraudów (głownie w sferze cyber) w sektorze komercyjnym rośnie, wobec tego korzyści dla tego sektora wydają olbrzymie, a zastosowanie nadal jest niewielkie, jednak cały czas dynamicznie rośnie i należy to wykorzystać.

Następnie poruszane były szczegóły strategicznego rozwoju etap IV spółki (po uzyskaniu 20 światowej skali referencji, prawdopodobnie od ok. połowy 2022 r.). To głównie rozwój sieci partnerskich, żmudny proces, który nie wydarzy się to od razu. Wymaga on bardzo dużo pracy, certyfikacja partnerów, szkoleń, procesu wdrożeń. Chcą poprawiać produkt z celem max uproszczeń dla osób nietechnicznych.  Rozbudowują zespół szkoleniowy. Backend systemu – rozbudowanie tego jest bardzo ważne, bo ludzie, którzy to teraz robią, żyją systemem od lat, a partnerzy powinni sprzedać i bezproblemowo produkt wdrożyć. Cały program partnerskich usług testują na tych których obecnie maja, w przyszłości chcą aby partnerzy byli w 100% samodzielni, aby korzystali z ich pomocy tylko w specyficznych sytuacjach. Maja już obecnie kilka wydanych certyfikacji partnerów.

Konkurencja – jeśli chodzi o analizę sieci powiązań to nie ma nowych konkurentów. Głównie w zakresie wielkości ich obecnych kontraktów konkurencją jest duopol Palantira i IBM. Jest trochę małych podmiotów, ale w dużych bazach danych, przy kontraktach do 5 mln usd są tylko oni i i2. Są też firmy budujące takie tematy „pod klucz”, ale nie stanową one konkurencji w przetargach.

To tylko z niektórych tematów, które były poruszane na spotkaniu. Podsumowując, podtrzymujemy naszą bardzo pozytywną ocenę spółkę, jej obecnego oraz planowanego rozwoju. Oby tak dalej, co oczywiście będziemy weryfikować i sprawdzać.

Michał WachowiakCzytaj więcej: