Zakończeniu pierwszego panelu badań przedklinicznych PB001 Multibody


Ukazała się informacja o zakończeniu pierwszego pilotażowego badania przedklinicznego w ramach projektu PB001 Multibody.

Głównym celem badania na myszach z wszczepionym ludzkim układem odpornościowym była ocena bezpieczeństwa, a drugorzędowym celem było monitorowanie symptomów odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko guzom nowotworowym.

Podczas badania nie zaobserwowano żadnych objawów ostrej toksyczności lub poważnych zmian histopatologicznych. Wykazano, że cząstka badana aktywuje układ odpornościowy, a spółka będzie kontynuował badania przedkliniczne w szerszym panelu.

Znakomita, długo wyczekiwana informacja. Gratulacje dla całego zespołu.

Skończenie z sukcesem pierwszej fazy badań przedklinicznych dla pierwszego projektu spółki to rzeczywiście „krok milowy”. Pamiętajmy, że to nie tylko otwiera możliwość rozmów z Big Pharmą, ale co wielokrotnie podkreślała sama spółka przeciera szlaki do kolejnych projektów, które będą systematycznie wchodziły do badań przedklinicznych.

Rynek prawie od roku porusza się bocznym trendzie i mało kto potrafił wytrzymać ten czas będąc na akcjach spółki. Rzeczywiste free float jest minimalne wobec struktury akcjonariatu od początku opieranej prawie wyłącznie na instytucjach.

Dla nas Pure Biologics, poza aspektem inwestycyjnym – jej projekty, ich struktura, prowadzenie i rozwój firmy, zachowanie kursu (w tym skrajne emocje akcjonariatu) jest niezwykłym casem edukacyjnym. Należy wyciągać wnioski i uczyć się, aby można to wykorzystać do kolejnych inwestycji niezwykle ciekawego polskiego biotechu.

Link do komunikatu

Michał WachowiakCzytaj więcej: