Zaliczka z NCBR na projekty PureBike oraz AptaMG, raport Pure Biologics za III kwartał


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pozytywnie rozpatrzyło wniosek Pure Biologics i przyznało drugą jednorazową zaliczkę w łącznej kwocie 3 970 000 zł na realizacje projektu leku PureBike oraz terapii pozaustrojowej AptaMG. Okres rozliczenia zaliczki wynosi 6 miesięcy.

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/37660479,pure-biologics-sa-13-2020-otrzymanie-zaliczki-z-ncbr

Dodatkowo 12.11.2020 spółka opublikowała raport III kwartał 2020 roku.

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/37684255,pure-biologics-sa-16-2020-raport-kwartalny-za-iii-kwartal-2020-r

Michał WachowiakCzytaj więcej: